Ban lãnh đạo
 • Phạm Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo vụ, thư viên
  • Điện thoại:
   0912653351
 • Nguyễn Thị Lê Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0918176382
 • Tạ Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thủ quỹ, văn thư
  • Điện thoại:
   0853605567
 • Lữ Văn Bằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0396734459
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa