Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Hoài Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Đoàn TNCS HCM/ Giáo viên Kỹ thuật
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0868535575
  • Email:
   hoaiduong@edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trang web thử nghiệm

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa