Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thị Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0987306787
 • Dương Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982705199
 • Vũ Thị Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0916266958
 • Lê Thị Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0376383825
 • Cao Thị Mùi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0356100662
 • Cao Thị Thoan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0368768958
 • Trương Thị Quyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982216082
 • Lê Thị Hồng Diệp
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915612566
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa