Thông tin chi tiết:
Trần Thị Hạnh
Tổ trưởng Trần Thị Hạnh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ ĐHSP Văn
Điện thoại 0943036460
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa