Ban lãnh đạo
 • Lại Thị Thanh Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0913353424
 • Vũ Thị Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988629377
 • Nguyễn Thị Thanh Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0942435229
 • Ngô Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0948688663
 • Lê Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   01642469307
 • Vũ Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0917820555
 • Trần Thị Toan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0985124090
 • Trần Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0943036460
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa