Ban lãnh đạo
 • Phạm Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0989605636
 • Phạm Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0985277107
 • Nguyễn Thị Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0984846967
 • Nguyễn Thùy Dương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0936322126
 • Dương Thanh Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0919031083
 • Tạ Thị Thu Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0383221048
 • Phạm Thị Thi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978937189
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa