Thông tin chi tiết:
Trịnh Thanh Bình
Tổ Toán Trịnh Thanh Bình
Ngày tháng năm sinh 18/11/2017
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0945807129
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Nội dung Thử nghiệm

Nội dung Thử nghiệm

Giới thiệu

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa