Ban lãnh đạo
 • Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đang cập nhật
  • Điện thoại:
   0982754438
 • Cao Xuân Phan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Chưa cập nhật
  • Điện thoại:
   0916762363
  • Giới thiệu sơ bộ:
    

   Đang cập nhật thông tin

 • Nguyễn Thị Liễu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Trang còn tiếp tục cập nhật nhật thông tin

 • Trịnh Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0945807129
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nội dung Thử nghiệm

 • Trần Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Văn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0897678652
  • Email:
   nguyenthihanh@hanam.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nội dung Thử nghiệm

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa