Thông tin chi tiết:
Nguyễn Hoài Dương
Chủ tịch Đoàn TNCS HCM/ Giáo viên Kỹ thuật Nguyễn Hoài Dương
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại 0868535575
Email hoaiduong@edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu sơ bộ

Trang web thử nghiệm

Giới thiệu

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa