Ban lãnh đạo
 • Tạ Thị Thu Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0383221048
 • Lương Thị Duyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0975245370
 • Đinh Trọng Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988522822
 • Nguyễn Thị Bích Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0915669257
Tin tức
Tin đọc nhiều

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa