Ban lãnh đạo
 • Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đang cập nhật
  • Điện thoại:
   0982754438
 • Cao Xuân Phan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Chưa cập nhật
  • Điện thoại:
   0916762363
  • Giới thiệu sơ bộ:
    

   Đang cập nhật thông tin

 • Trịnh Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ Toán
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0945807129
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nội dung Thử nghiệm

 • Hoàng Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ tiếng Anh
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sỹ
  • Điện thoại:
   0982080385
  • Email:
   quylinhthao@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên tổ bộ môn tiếng Anh

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa