Thông tin chi tiết:
Nguyễn Ngọc Nam
Trưởng phòng TCLD Điện Lực huyện Kim bảng Nguyễn Ngọc Nam
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị
Trình độ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Mạng xã hội
Giới thiệu

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa