Ban lãnh đạo
 • Cô Phạm Thị Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0982754438
 • Thầy Cao Xuân Phan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Chưa cập nhật
  • Điện thoại:
   0916762363
  • Giới thiệu sơ bộ:
    

   Đang cập nhật thông tin

 • Trần Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa