Giới thiệu
Hoạt động
Sứ mạng và mục tiêu phát triển THPT Chuyên Biên Hòa

Sứ mạng của Trường THPT Chuyên Biên Hòa là nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước tại tỉnh Hà Nam

Mục tiêu đào đạo của trường là:

- Trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học phổ thông vững vàng, đáp ứng với mọi yêu cầu, tiêu chí kiểm tra đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào Tạo.

- Cung cấp hành trang kiến thức vững chắc, xây dựng phương pháp  học tập, tự học, giúp học sinh hòa nhập vào các khóa đào tạo của các trường đại học danh tiếng ở Việt Nam hay trên thế giới.

- Đào tạo các thế hệ học sinh ưu tú, đạt giải cao trong các kì thi học sinh giỏi trong nước và quốc tế. Đây sẽ là nguồn nhân lực sáng tạo, có khả năng nắm bắt mọi thay đổi trên thế giới và đóng góp một cách hữu ích cho sự phát triển xã hội Việt Nam văn minh, phồn vinh và hạnh phúc. 

- Tạo một môi trường mở, khuyến khích sự phát triển óc sáng tạo, khả năng suy luận, năng lực tư duy, hoạt động tự chủ và độc lập của học sinh.

- Đào tạo những công dân tương lai được phát triển toàn diện, mạnh khoẻ về thể chất, mạnh mẽ về trí lực, có lối sống đạo đức lành mạnh, có kỹ năng sống, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội để đáp ứng được mọi yêu cầu trong giai đoạn hội nhập quốc tế của đất nước

Sự Kiện
Thông báo
Tra cứu
Thông báo
Tài nguyên

Bản quyền © Trường THPT Chuyên Biên Hòa